עו"ד מרב וייס קרטיה:לתת תמריצים במיסוי והקלות לנכי צה"ל בבניית ממד"ים

עו"ד מרב ויס קרטיה: לתת תמריצים בניסןי והקלות לנכי צה"ל בבניית ממ"דים.