חייל מילואים שנפגע נפשית הוכר כהלום קרב

החייל היה עד לפגיעת הקטיושה ליד בית העלמין בתל חי, שגרמה למותם של 12 חיילים ולפציעת 15 נוספים. לחייל הוכרה