מהתקשורת

גידול ברגל אובחן באיחור – החיילת תוכר כנכת צה״ל

MAKO