ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חדש וחדשני שמוצע לאחרונה ע"י משרד המשפטים לכל אדם , מעל גיל 18, לקבוע מי יטפל בו וכיצד יטפלו בו, במקרה שבו הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו. "הממנה " הוא אדם אדם שבוחר מי יהיה זה שבעתיד "מיופה הכוח" יטפל בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים  של הממנה, במצב שבו הוא כבר לא יוכל לקבל החלטות על חייו.

חשוב לדעת כי ניתן לתת יפוי כוח מתמשך לכל העניינים המפורטים לעיל של הממנה או רק לחלק מהם.

אופן ההכנה

מינוי מיופה הכוח נעשה באופן מקוון בלבד ע"י עורך דין שהוסמך לכך ע"י משרד המשפטים לערוך יפוי כח מתמשך.

על הממנה ומיופה הכוח להגיע אל משרדו של עורך הדין ולאשר בפניו כי הם נותנים את הסכמתם שימונה מיופה הכח על הממנה מחד, ומאידך להתמנות כמיופה כח.

ממיופה הכח נדרש לפעול על פי הנחיות הממנה כפי שיקבע הממנה בטופס המקוון.

סמכויות מיופה הכוח

אם מבקש הממנה ממיופה הכוח לדאוג לענייניו האישיים הכוונה כי מיופה הכח ידאג , בין היתר, לעניינים כגון מקום מגורים, צרכים יומיומיים, הרגשה ורווחה אישית של הממנה ובכלל זה גם עיניינים רפואיים.

הממנה יכול לבקש ממיופה הכוח להחליט רק בעניניו הרפואיים – בריאותיים, שאז ניתן לחתום על טופס מקוצר הנקרא "ייפוי כח מתמשך רפואי".

הממנה יכול לבקש ממיופה הכח לפעול בענייניו הרכושיים הכוללים נכסים , כספים , זכויות וחובות הממנה.

הנחיות מקדימות

כדי שרצונו של הממנה יתמלא במלואו , מומלץ לו להכין מסמך "הנחיות מקדימות" שבו מפרט הממנה למיופה הכוח, כיצד הוא מצפה ממיופה הכח לנהוג בכל עניין ונושא.

מספר מיופי כח

הממנה יכול להחליט שהוא מעוניין במיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח ואף להגדיר ביניהם מי אחראי על איזה תחום או כי כולם פועלים יחדיו. כן, יכול הממנה לקבוע מה יקרה במקרה של חילוקי דעות בין מיופי הכח ועוד.

ממנה יכול להחליט כי במקרה שבו מיופה הכח שבחר, לא יוכל למלא את תפקידו מכל מיני סיבות, הוא בוחר במיופה כח חליפי.

אנשים מיודעים

כדי לקיים מערכת של פיקוח על פעילותו של מיופה הכח, יכול הממנה לבחור אדם או כמה אנשים, שיקבלו ממיופה הכח דיווח על מעשיו במסגרת יפוי הכח שנתן לו הממנה – אדם כזה נקרא "מיודע".

הממנה יכול לקבוע באיזה תדירות מחויב מיופה הכח לתת דיווח כזה.

לקבלת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: